Giúp tư vấn kỹ năng phỏng vấn tại Fsoft

Mọi người tư vấn giúp, mai mình đi phỏng vấn tại Fsoft mà giờ run quá, không biết họ hỏi những gì


Chia sẻ bởi: thanhnv

Các chia sẻ khác

Phỏng vấn tại GameLoft - Chia sẻ bởi: thanhnv