Học mạng có dễ xin việc không mọi người?

 Tình hình là em đang phân vân không biết nên theo mạng hay theo lập trình, mọi người tư vấn giúp em xem, em năm 3 rồi, phải xác định từ bây giờ


Chia sẻ bởi: thanhnv

Các chia sẻ khác