HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SKYPE

Phần mềm Skype cho phép chúng ta có thể trò chuyện qua mạng với chất lượng âm thanh như ta đang nói chuyện trực tiếp với nhau

Bước 1: Đăng ký tài khoản

- Các bạn truy cập: https://login.skype.com/account/signup-form
- Điền đầy đủ thông tin của mình và tạo tài khoản

Bước 2: Tải phần mềm Skype

- Các bạn truy cập: http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-windows/downloading/
- Cài đặt phần mềm trên máy như các phần mềm khác
- Đăng nhập vào phần mềm với tài khoản đã đăng ký