Có nên ‘thú thật’ với sếp bạn đang tìm việc mới?

Bạn đang tìm việc, nhưng bạn có nên nói với sếp của mình không? Đây là bước đi cần sự cẩn thận. Đối với một số người thì việc đ